Nieuws

Uitslagen bijgewerkt tot en met ronde 18 (=laatste ronde)

De interne competitie is afgerond. Zoals elders op de site vermeld, is Jan Brink clubkampioen, daaraan kon de laatste ronde niets meer veranderen.
Jongstleden vrijdag werd Bryan Wijk opnieuw onze snelschaakkampioen! Een mooi prestatie, want er waren sterke kapers op de kust! Uiteindelijk viel in de laatste ronde de beslissing, toen Bryan Alexander in de beslissende partij versloeg.... Elders op de site vindt u de kruistabel en de voortgangstabel per ronde.

Of er vrijdagavond a.s. door de senioren nog geschaakt zal worden, is afhankelijk van de opkomst van de leden. Daarover volgt een email ter inventarisatie. Later in de week zal dan op de site en via de mail de uitkomst daarvan medegedeeld worden. Het punt is dat er feitelijk geen programma meer is en er al verschillende leden met vakantie zijn.

Met een groet van de webmaster