Archief 2014-2015 (artikelen)

Witte Paard 2 – ZSC Saende 4J: de jonkies deden het weer het best

Het kostte me enige moeite om het terug te vinden.

In diverse jubileumboeken zag ik het niet zo gauw, maar gelukkig heb ik ooit in een ijverige bui een notulenboek van onze club over de jaren 1941 t/m 1956 overgetikt. Het boek zelf is helaas spoorloos.

In het jaarverslag over 1951-1952 staat wat ik zocht.

Toenmalig secretaris Jur Hempenius meldt daarin onder meer:

“Door ons zijn de volgende vriendschappelijke wedstrijden gespeeld: Het Witte Paard 2 – Westzaan Zuid 3½-6½ en Het Witte Paard (gemengd) – Lyceum Zaandam 2½-7½.”

Om die laatste wedstrijd gaat het me. ‘Gemengd’ zal in dit verband neem ik aan betekenen een mix van 1e en 2e, want vrouwelijke leden had de club toen niet (meer). Van het schoolteam maakten naar ik meen te weten Jan Brink en Dick van der Lijn deel uit.

Aan deze wedstrijd, die zich afspeelde ongeveer een jaar voordat ik ooit van Het Witte Paard had gehoord, moest ik denken naar aanleiding van Het Witte Paard 2 – ZSC Saende 4J.

Ook nu kregen we dus een jeugdteam te bestrijden, maar dit keer niet vriendschappelijk.

Piet van Tellingen had er weinig zin in, zo begroette hij me toen ik aan kwam fietsen bij Guisveld. “Waarom houden ze niet een aparte competitie voor jeugdteams?” vroeg hij, kennelijk niet op de hoogte van het feit dat de NHSB dat al jaren doet.

Bij aanvang van de wedstrijd, even na achten, toen ook debutant Hajo zijn plaats aan bord 8 had ingenomen, informeerde ik naar het aantal aanwezige leerlingen van het Zaanlands lyceum. Er gingen twee of drie vingers omhoog. Daaruit concludeerde ik dat we nu in elk geval niet met zulke grote cijfers van hen zouden kunnen verliezen. Ook maakte ik nog even melding van een paar berekeningen die ik had gemaakt. De gemiddelde leeftijd van de opgegeven spelers van het jeugdteam was 16, die van ons 2e 64. Getallen die op het schaakbord niet vreemd zijn en het tweede is het viervoud van het eerste. Merkwaardig, toch?

Helaas had ik ons team maar weer op het nippertje compleet kunnen krijgen, wat wel meebracht dat  ook aan onze kant een paar jeugdspelers van de partij waren. Daardoor daalde onze gemiddelde leeftijd flink: 47 jaar. Ook in de opstelling van de tegenstanders ontbraken enkele basisspelers, wat bij hen, door de aanwezigheid van een ‘oudje’ van 52, leidde tot een gemiddelde van 21 jaar.

De jeugd van ZSC Saende ging voortvarend van start. Drie zwartspelers aan onze kant gingen vrij roemloos ten onder. De eerste was aan bord 7 Piet, die zich, met louter jeugd tegenover en naast zich, al na een uur mat liet zetten en het strijdtoneel verliet. Mogelijk, gezien zijn eerdere uitlating, niet helemaal fit? Vervolgens moesten met zwart ook Leendert (bord 5) en Robin (bord 3), over wier stellingen ik me al een poosje zorgen maakte, na materiaalverlies een nul incasseren.

Al eerder had ook Bob, met wit aan bord 6, zich door – volgens Chris – een ‘angstgegner’ tot onverantwoorde zetten laten verleiden. En dus was voor ons een gelijkspel nog het hoogst haalbare.

Dat zat er nog in want op alle resterende borden was sprake van voordeel.

Als eerste werd dat geëffectueerd door Hajo aan bord 8. Een in het middelspel veroverde pluspion zette hij netjes om in een gewonnen toreneindspel.

Ook – alweer om met Chris te spreken – schrijver dezes won een pion in het door wit niet goed behandelde aangenomen damegambiet. Toen hij ook nog, na brutaal remise te hebben aangeboden, zijn compensatie in de vorm van het loperpaar vrijwillig om zeep hielp, was ons tweede punt snel een feit.

Helaas, de kans op 4-4 vervloog toen André in kansrijke stelling (achteraf: “Ik had moeten winnen!”) zijn dame liet insluiten en met herhaling van zetten in remise moest berusten. (Nog later, de volgende dag, liet Fritz zien dat zowel hij als zijn tegenstander mat in enkele zetten hadden overzien. Het lijkt het WK wel ....Aanvulling André Meester)

Dat Roland ten slotte na het verspelen van een pluspion, zijn tegenstander in het toreneindspel wist te verschalken gaf de nederlaag een iets dragelijker aanzien. Maar teleurstellend bleef het en degradatiegevaar dreigt nu.

12-12-2014

Het Witte Paard 2

-

Z.S.C. Saende 4J

3½ - 4½

1

6239948

Jan Rot

1850

-

8402163

Christopher Blees

1580

1-0

2

7957015

Andre Meester

1812

-

8396080

Raymond Mastenbroek

1566

½-½

3

7889288

Robin Mandersloot

1708

-

8213139

Tom Broekhuizen

1527

0-1

4

7786867

Roland van Soest

1790

-

8403307

Marcel Springorum

1372

1-0

5

7526948

Leendert Saarloos

1691

-

8271054

Rebecca Rosegg

1487

0-1

6

8465710

Bob de Wit

1447

-

8364279

Arjen Springorum

1452

0-1

7

7910793

Piet van Tellingen

1389

-

8444634

Younes Nieuwenhuizen

1212

0-1

8

8452279

Hajo Bons

 

-

8543491

Yasin Nurmohamed

 

1-0

 

1669

 

1456