Archief 2013-2014 (artikelen)

Hoe een patstelling tot winst kan leiden.

Na de toch wat teleurstellende nederlaag tegen HWP Haarlem 5 zou je kunnen zeggen dat de laatste twee ronden van de competitie 2013/14 voor ons tweede achttal alleen nog interessant zijn voor de statistieken.

Volendam stevent af op het kampioenschap, Bakkum is al definitief laatste en de voorlaatste plaats – wellicht is dat niet eens een degradatieplaats – kan misschien alleen nog in theorie ons deel worden.

Maar er is natuurlijk wel verschil tussen bijvoorbeeld de tweede of de zesde plaats in de eindrangschikking.

Daarom werd de reis naar het niet ver verwijderde Castricum aanvaard met de stellige bedoeling om hun tweede in elk geval achter ons te houden. Bij winst zou Castricum 2 gelijk met ons komen qua matchpunten, ze stonden immers maar twee punten achter.

Klokslag 8 uur betraden we het speellokaal in dorpshuis De Kern aan de Overtoom, waar Castricum al ik weet niet hoe lang gehuisvest is.

Een korte speech van teamleider/wedstrijdleider/4e bordspeler Gerard Kuijs, waarin het sympathieke verzoek aan zijn spelers om ons een consumptie aan te bieden, en de klokken werden in gang gezet.

De eerste partij waarin sprake was van duidelijke verstoring van het evenwicht was die van Piet Zegers. Hij kon wat pionnen buitmaken en toen daar ook nog een stuk bijkwam kon 0-1 op het scoreformulier worden ingevuld.

Er volgden twee remises. Bij Leendert was weer eens een vastgeschoven pionnenfront te aanschouwen waarin met nog bijna alle stukken op het bord weinig muziek meer zat.

Hans en zijn tegenstander hadden inmiddels op vijf tegenover elkaar geposteerde pionnen na alles afgeruild. De koningen versperden elkaar zorgvuldig de doorgang.

Het volgende resultaat bracht de stand in evenwicht. Een bijzonder zure nederlaag van Piet van Tellingen was hiervan de oorzaak. Niet verontrust door het afsnoepen van een paar van zijn pionnetjes had Piet een fraaie jacht op de zwarte koning ingezet. Hij lokte daarna de dame van zijn tegenstander in een valletje en had de winst voor het grijpen. Helaas vergreep hij zich op zijn beurt door de dame in te leveren.

Zelf smaakte ik hierna het genoegen de stand weer een voor ons voordelig aanzien te geven. Van een uitgelokte afruil dachten zowel mijn tegenstander als ik dat die in ons voordeel zou uitpakken. Bij nader inzien – bovendien gehinderd door tijdnood – intimideerde de dreigende opmars van mijn pion, ondersteund door dame en lopers mijn tegenstander zodanig dat hij zijn actie afbrak door in stukverlies te berusten.

Drie partijen overleefden de tijdcontrole. Hier ondervond uw verslaggever de nadelen van de combinatie zelf spelen en verslag geven. Terwijl ik aan het andere einde van de zaal nog analyseerde miste ik bij twee van de drie partijen de beslissing. In ons nadeel bij André (hij kwam na een mislukte opening eerst beroerd te staan herstelde de orde langzaam maar zeker, in goede stelling ging er toch wat mis, zie partij); in ons voordeel bij Roland (in een eindspel met zware stukken en pionnen wist hij zijn tegenstander, geholpen door tijdnood, in zetdwang te brengen).

Restte nog de partij van Robin, die na het inleveren van enkele pionnen totaal werd weggespeeld. Beide spelers kwamen in hevige tijdnood, Robin gaf alles maar weg, zijn tegenstander haalde twee dames en toen, met nog enkele seconden op zijn klok, stond Robin pat! Dus niet 4-4 maar 3½-4½.

 

Castricum 2

-

Het Witte Paard 2

3½ - 4½

1

7864868

Hans Schagen

1758

-

6239948

Jan Rot

1826

0-1

2

6135085

Piet van Wonderen

1831

-

7957015

Andre Meester

1800

1-0

3

6110192

Gerard van Pinxteren

1722

-

7786867

Roland van Soest

1759

0-1

4

7801079

Gerard Kuijs

1619

-

7889288

Robin Mandersloot

1673

½-½

5

6036250

Wim Pool

1676

-

7526948

Leendert Saarloos

1683

½-½

6

7166335

George ten Bosch

1686

-

8207804

Piet Zegers

1693

0-1

7

6757465

Hidde Brugman

1667

-

7910793

Piet van Tellingen

1423

1-0

8

7166082

Hemmo Dekkers

1649

-

7366447

Hans van Heems

1480

½-½

 

1701

 

1667