Archief 2012-2013 (artikelen)

WP Jeugd barrage (1)

Emil Aktas - Bob de Wit [B50]

WP Jeugd, 1e barragepartij

[CdS]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥g4 5.h3 ¥h5 6.d3 ¤c6 7.¥b5 ¥xf3 8.£xf3 g6 9.¥xc6+ bxc6 10.e5 dxe5 11.£xc6+ ¤d7 12.¤b5 ¦c8 13.£f3 £a5+ 14.¤c3 ¥g7 15.0–0 0–0 16.¤d5 ¦fe8 17.a3 e6 18.¤c3 c4 19.¥d2 ¤b6 20.¤e4 £b5 21.¤d6 £xb2 Met zo'n octopus op d6 moet je altijd even kijken of er meer inzit dan 'kwaliteitswinst'. Dan had Emil vast wel gezien dat het paard behalve de 2 torens ook f7 aanvalt! 22.¤xe8 22.Dxf7 wint dus een hele toren! 22...¦xe8 23.¦fc1 cxd3 24.cxd3 Even de ongedekte loper op d2 uit het oog verloren. Zwart krijgt nu 2 stukken voor de toren maar in het vervolg weet Emil zijn torens fraai op de achterste rij te posteren. 24...£xd2 25.¦d1 £a5 26.¦ac1 £xa3 27.¦c7 ¦e7 28.¦dc1 ¤d5 29.¦c8+ ¥f8 30.£g4 £xd3 31.¦d8 £d2 32.¦cc8 £e1+ 33.¢h2 ¤f6 34.¦xf8+ ¢g7 35.£f3 £b4 36.g4! Bob had nu eerst even h6 moeten inlassen alvorens dameruil aan te bieden 36...£f4+ 37.£xf4 exf4 38.g5 e5 39.gxf6+ ¢xf6 40.¦a8 g5 41.¦fe8 ¦c7 42.¦ed8 ¦c2 43.¢g2 h5 44.¦d6+ ¢f5 45.¦xa7 g4 De laatste minuut bedenktijd was inmiddels ingegaan en het ging allemaal een beetje te snel om alle zetten precies in de gaten te houden. Het zou dus ook kunnen dat Bob hier eerst nog zijn achterste f-pion opgeschoven heeft (waarna die alsnog met Taa6 verloren gaat).Uiteindelijk hield Bob met kunst- en vliegwerk nog 2 verbonden vrijpionnen tegen een toren over maar ging door zijn vlag op het moment dat Emil nog 6 seconden had. Die hield er op zijn beurt een beetje eigenaardige manier van claimen op na (niets zeggen, alleen opluchting tonen en de eigen klok door laten lopen) waardoor in eerste instantie de partij remise verklaard werd. Maar als de partij continu door een wedstrijdleider in de gaten gehouden wordt mag die ook eigenhandig ingrijpen bij het vallen van een vlag, derhave alsnog 1–0.