• Home Slideshow Header 1

Partijen

Seizoen 2017-2018 voorbij, Jan Brink clubkampioen!

Het seizoen 2017-2018 zit erop. In de interne competitie werd Jan Brink clubkampioen (proficiat!): een mooie prestatie voor onze nestor!

Verder werd Brian Wijk snelschaakkampioen (zie het artikel elders op deze site) en werd het tweede team kampioen in de derde klasse. Niet helemaal verrassend, maar na de misser vorig jaar in de laatste ronde ging het ditmaal gelukkig wel volgens plan. Zie ook de artikelen van Jan Rot.

Het eerste team eindigde op de 7e plaats in de promotieklasse. Een prestatie die redelijk overeenstemd met de gemiddelde rating (alle partijen samengenomen is de gemiddelde rating 1892 en de TPR 1882).

En het derde team eindigde gedeeld eerste in hun groep, maar werd op bordpunten 2e. Ook een goede prestatie!

Voor het seizoen 2018-2019 staan er, wat de externe competitie betreft, veranderingen op het programma, waarvan nog niet duidelijk is hoe die voor onze club zullen uitpakken.

Eerder hebben we middels een survey een beeld gekregen over de wensen van de leden over hun deelname aan de gewijzigde externe competities. Omdat er echter signalen zijn dat hierin wat veranderingen zouden kunnen zijn willen we die survey komende week herhalen. het gaat dan met name om de vraag of men wil deelnemen aan hetzij de doordeweekse competitie, hetzij de zaterdagcompetitie óf beide, óf geen van beide.
Daarnaast heeft het bestuur de indruk dat de clubavond dit jaar minder bezocht werd dan voorgaande jaren. Reden om ook te informeren (via een survey) naar de gedachten van de leden over de clubavond en deelname daaraan.
Houdt dus de komende week uw emailbox in de gaten op post van Het Witte Paard!

Voor nu wens ik eenieder een plezierige vakantieperiode en hoop op een gezond weerzien in september!

De webmaster

Aanvangstijd clubavond weer 20 uur!!

In oktober zijn we begonnen met een aanvangstijd (van de clubavond) van half acht. Dit was mogelijk, doordat de jeugd naar woensdagavond verplaatst werd.

Inmiddels wordt er door de jeugd (ook) op vrijdagavond weer vanaf kwart voor zeven geschaakt zodat we de aanvangstijd weer aanpassen naar 20 uur.

Met ingang van 9 februari a.s.

De standen van de interne competitie zijn weer bijgewerkt (ronde 17-18-19 van het variatieschaak.

De webmaster